Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет. Книга Психология : Т. 74. / Ред. кол. Георги Йолов - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre Psychologie
 
Creator:
Йолов, Георги ред.; Йорданов, Димо Йорданов ред.; Нетов, Иван ред.; Цанев, Цани Пейков
 
Date:
1985 [issued] 1985 [за 1981].
 
Description:
Пълното име на Георги Йолов е Георги Йолов Тодоров; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001064526
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Философски факултет. Книга Психология :| Т. 74. /| Ред. кол. Георги Йолов - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte de Philosophie. Livre Psychologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 86.41 MB)
 
260:
София :| Изд. на БАН,| 1985 [за 1981].
 
300:
122 с. :| с табл.
 
500:
Пълното име на Георги Йолов е Георги Йолов Тодоров
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Йолов, Георги| ред.| Йорданов, Димо Йорданов| ред.| Нетов, Иван| ред.| Цанев, Цани Пейков