Current View
Citation link:
Title:
Аудитория и журналистика : Социални и комуникационни промени в поведението на аудиторията и видовете журналистика : Автореферат / Мария Александрова Попова.; Audience and journalism Social and communications changes in the behaviour of the audience and the types of journalism Mariya Aleksandrova Popova
 
Creator:
Попова, Мария Александрова; Popova, Marija Aleksandrova
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен "доктор на науките" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Теория на журналистиката и медиите) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналитиката" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Средства за масова информация социологични проблеми; Журналистика жанрове
 
*** *** ***
 
001:
001197502
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Попова, Мария Александрова
 
245:
Аудитория и журналистика :| Социални и комуникационни промени в поведението на аудиторията и видовете журналистика : Автореферат /| Мария Александрова Попова.
 
246:
Audience and journalism| Social and communications changes in the behaviour of the audience and the types of journalism| Mariya Aleksandrova Popova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 562.2 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
27 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. степен "доктор на науките" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Теория на журналистиката и медиите)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналитиката"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Средства за масова информация| социологични проблеми| Журналистика| жанрове
 
700:
Popova, Marija Aleksandrova