Citation link:
 • Етнографско изследване на българското население в гр. Шумен
  • Заглавна страница
  • стр. 319
  • стр. 321
  • стр. 322
  • стр. 323
  • стр. 324
  • стр. 325
  • стр. 326
  • стр. 327
  • стр. 328