Current View
Citation link:
Title:
Свързано със здравето качество на живот при пациенти с васкулити, асоциирани с антинеутрофилни цитоплазмени антитела, провеждaщи биологично лечение : Автореферат / Цветомир Марио Делийски ; Науч. ръководители Емил Христов, Любомир Маринчев ; Рец. Златимир Господинов Коларов, Валентина Боянова Петкова-Димитрова.; Health-related quality of life in patients with vasculites associated with antineutrophilic cytoplasmic antibodies conducting biological treatment Tsvetomir Mario Deliyski
 
Creator:
Делийски, Цветомир Марио; Delijski, Cvetomir Mario; Христов, Емил Иванов науч. ръководител; Маринчев, Любомир Маринов науч. ръководител; Коларов, Златимир Господинов рец.; Петкова, Валентина Боянова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Пълното име на рец. Валентина Боянова Петкова е Валентина Боянова Петкова-Димитрова; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор по фармация", област на висшето образование – 7. Здравеопазване и спорт, проф. направление – 7.3 Фармация, науч. спец. „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Физикохимия", Уч.-науч. лаб. "Социална фармация" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Артерии болести терапия; Антигени и антитела
 
*** *** ***
 
001:
001193311
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Делийски, Цветомир Марио
 
245:
Свързано със здравето качество на живот при пациенти с васкулити, асоциирани с антинеутрофилни цитоплазмени антитела, провеждaщи биологично лечение :| Автореферат /| Цветомир Марио Делийски ; Науч. ръководители Емил Христов, Любомир Маринчев ; Рец. Златимир Господинов Коларов, Валентина Боянова Петкова-Димитрова.
 
246:
Health-related quality of life in patients with vasculites associated with antineutrophilic cytoplasmic antibodies conducting biological treatment| Tsvetomir Mario Deliyski
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.419 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
52 с. :| с цв. табл., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на рец. Валентина Боянова Петкова е Валентина Боянова Петкова-Димитрова
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор по фармация", област на висшето образование – 7. Здравеопазване и спорт, проф. направление – 7.3 Фармация, науч. спец. „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. "Физикохимия", Уч.-науч. лаб. "Социална фармация"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Артерии| болести| терапия| Антигени и антитела
 
700:
Delijski, Cvetomir Mario| Христов, Емил Иванов| науч. ръководител| Маринчев, Любомир Маринов| науч. ръководител| Коларов, Златимир Господинов| рец.| Петкова, Валентина Боянова| рец.