Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 2 - Педагогика : Т. 66. / Ред. кол. Георги Йолов и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 2 - Pedagogie
 
Creator:
Йолов, Георги ред.; Иванов, Иван Петков ред.; Хрусанов, Гавраил Русков ред.; Атанасов, Жечо Господинов ред.
 
Date:
1974 [issued] 1974 [за 1973].
 
Description:
Пълното име на ред. Георги Йолов е Георги Йолов Тодоров; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
*** *** ***
 
001:
001065149
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет. Книга 2 - Педагогика :| Т. 66. /| Ред. кол. Георги Йолов и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de philosophie et d'histoire. Livre 2 - Pedagogie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 111.2 MB)
 
260:
1974 [за 1973].
 
300:
221 с. :| с табл.
 
500:
Пълното име на ред. Георги Йолов е Георги Йолов Тодоров
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
700:
Йолов, Георги| ред.| Иванов, Иван Петков| ред.| Хрусанов, Гавраил Русков| ред.| Атанасов, Жечо Господинов| ред.