Current View
Citation link:
Title:
Мотивът за Одисей и неговите трансформации : Мит и наратив в немската следвоенна литература : Автореферат / Ева Николаева Пацовска-Иванова ; Науч. ръководител Светлана Арнаудова ; Рец. Майа Станкова Разбойникова-Фратева, Николина Славчева Бурнева.; The motif of Odysseus and its transformations Myth and narrative in the german postwar literature Eva Nikolaeva Patsovska-Ivanova
 
Creator:
Пацовска-Иванова, Ева Николаева; Pacovska-Ivanova, Eva Nikolaeva; Арнаудова, Светлана Стефанова науч. ръководител; Разбойникова-Фратева, Майа Станкова рец.; Бурнева, Николина Славчева рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1. Филология (Нем. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Германистика и скандинавистика" 2019; Библиогр. с. 42-47; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Немска литература теми, образи, сюжети 20 в.; Митология, антична в литературата.
 
*** *** ***
 
001:
001187933
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пацовска-Иванова, Ева Николаева
 
245:
Мотивът за Одисей и неговите трансформации :| Мит и наратив в немската следвоенна литература : Автореферат /| Ева Николаева Пацовска-Иванова ; Науч. ръководител Светлана Арнаудова ; Рец. Майа Станкова Разбойникова-Фратева, Николина Славчева Бурнева.
 
246:
The motif of Odysseus and its transformations| Myth and narrative in the german postwar literature| Eva Nikolaeva Patsovska-Ivanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 334.2 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1. Филология (Нем. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Германистика и скандинавистика"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 42-47
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Немска литература| теми, образи, сюжети| 20 в.| Митология, антична| в литературата.
 
700:
Pacovska-Ivanova, Eva Nikolaeva| Арнаудова, Светлана Стефанова| науч. ръководител| Разбойникова-Фратева, Майа Станкова| рец.| Бурнева, Николина Славчева| рец.