Current View
Citation link:
Title:
Мечове, саби и кинжали (украси и конструктивни елементи) от VII/VIII-XI век в днешните български земи : Автореферат / Самуил Мунир Камбуров ; Науч. ръководител Методи Даскалов ; Рец. Станислав Тодоров Станилов, Валери Йотов Василев.; Swords, sabers, and daggers (ornamentation and structural elements) from 7/8th-11th century today's Bulgarian lands Samuil Munir Kamburov
 
Creator:
Камбуров, Самуил Мунир; Kamburov, Samuil Munir; Даскалов, Методи Манчев науч. ръководител; Станилов, Станислав Тодоров рец.; Йотов, Валери рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак. Кат. Археология 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Оръжия история България; Художествена обработка на метал археологически находки България
 
*** *** ***
 
001:
001204413
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Камбуров, Самуил Мунир
 
245:
Мечове, саби и кинжали (украси и конструктивни елементи) от VII/VIII-XI век в днешните български земи :| Автореферат /| Самуил Мунир Камбуров ; Науч. ръководител Методи Даскалов ; Рец. Станислав Тодоров Станилов, Валери Йотов Василев.
 
246:
Swords, sabers, and daggers (ornamentation and structural elements) from 7/8th-11th century today's Bulgarian lands| Samuil Munir Kamburov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.111 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
51 л. ;| 29 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак. Кат. Археология| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Оръжия| история| България| Художествена обработка на метал| археологически находки| България
 
700:
Kamburov, Samuil Munir| Даскалов, Методи Манчев| науч. ръководител| Станилов, Станислав Тодоров| рец.| Йотов, Валери| рец.