Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология : Т. 99. / Ред. кол. Филип Мачев и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
Creator:
Мачев, Филип Александров ред.; Вангелов, Диан Ангелов ред.; Богданов, Камен Богданов ред.; Чаталов, Атанас Георгиев ред.; Чешмеджиева, Виолета Любенова ред.; Герджиков, Янко Станчев ред.; Московска, Ирина ред.; Ташев, Димитър ред.
 
Date:
2007 [issued] 2007.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001063547
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология :| Т. 99. /| Ред. кол. Филип Мачев и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 71.69 MB)
 
260:
2007.
 
300:
124 с.
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Мачев, Филип Александров| ред.| Вангелов, Диан Ангелов| ред.| Богданов, Камен Богданов| ред.| Чаталов, Атанас Георгиев| ред.| Чешмеджиева, Виолета Любенова| ред.| Герджиков, Янко Станчев| ред.| Московска, Ирина| ред.| Ташев, Димитър| ред.