Citation link:
  • Огнен път : Военни разкази : 1913-1917 /Кирил Христов.
    • Издателска корица
    • Предзаглавна страница с дарствен надпис от автора