Citation link:
 • Издания на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Софийския университет "Св. Климент Охридски" по повод на юбилейните тържества / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49