Current View
Citation link:
Title:
Пространствени социално-икономически ефекти от прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в Република България в периода 2007-2013 г. : Автореферат / Веселина Лъчезар Господинова ; Науч. ръководител Косьо Стойчев ; Рец. Марин Рахнев Русев, Борис Тодоров Колев.; Spatial socio-economic effects of the implementation of the European structural and investment funds (ESIF) in the republic of Bulgaria in the period 2007-2013 Veselina Lachezar Gospodinova
 
Creator:
Господинова, Веселина Лъчезар; Gospodinova, Veselina Lacezar; Стойчев, Косьо Христов науч. ръководител; Русев, Марин Рахнев рец.; Колев, Борис Тодоров рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
България стопанска география 2007-2013. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на [образователна и науч. степен "доктор"], науч. спец.: 4.4. Науки за Земята, Икон. и социална география СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001185399
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Господинова, Веселина Лъчезар
 
245:
Пространствени социално-икономически ефекти от прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в Република България в периода 2007-2013 г. :| Автореферат /| Веселина Лъчезар Господинова ; Науч. ръководител Косьо Стойчев ; Рец. Марин Рахнев Русев, Борис Тодоров Колев.
 
246:
Spatial socio-economic effects of the implementation of the European structural and investment funds (ESIF) in the republic of Bulgaria in the period 2007-2013| Veselina Lachezar Gospodinova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 6.157 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
49 с. :| с цв. графики, диагр., к., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на [образователна и науч. степен "доктор"], науч. спец.: 4.4. Науки за Земята, Икон. и социална география| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
651:
България| стопанска география| 2007-2013.
 
700:
Gospodinova, Veselina Lacezar| Стойчев, Косьо Христов| науч. ръководител| Русев, Марин Рахнев| рец.| Колев, Борис Тодоров| рец.