Citation link:
  • Dzieje nowozytnej tragedji polskiej : Typ pseudoklasyczny 1661-1831 /Marjan Szyjkowski.
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев
    • Заглавна страница