Citation link:
  • Сбирка от речи и сказки, нарочито приготвени и сказани при уречени случаи през тържеството от 6 априлий 1885 г. в София.