Citation link:
 • Прометей : Списание за класическа литература / Д-во на приятелите на класическата култура : Год. II
  • Год. II
   • Кн. I (Декември 1937)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Гаврил Кацаров. Александровият саркофаг.
     • стр. 4
     • стр. 5
    • Крум Димитров. Писмата на Плиния.
     • стр. 7
    • Г. Ангелова. Имената на числата.
     • стр. 9
     • стр. 10
    • Димитър Дечев. Една тракийска надгробна плоча.
     • стр. 12
    • Г. Ангелова. Старият Питагореизъм.
     • стр. 14
     • стр. 15
    • Христо Данов. Завещание на един тракиец във Филипи.
     • стр. 17
    • Борис Илиев. Латински думи в български.
     • стр. 19
    • Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Прокопий.
     • стр. 21
     • стр. 22
    • Епиграми
    • Вести
    • Varia
     • стр. 25
     • стр. 26
    • Весела страница
    • Библиография
     • стр. 28
   • Кн. II (Януари 1938)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Гаврил Кацаров. Из историята на разкоша.
    • Д. В. Триумфалните арки у римляните.
     • стр. 5
     • стр. 6
    • Янко Тодоров. Завладяването на Испания от римляните.
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
    • Херодот. Походът на Камбиса към Етиопия и светилището на Юпитер Амон.
     • стр. 17
    • Мария Ковачева. Орфей.
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
    • Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Прокопий. (Продължение)
     • стр. 23
    • Из вестниците
    • Вести
    • Varia
     • стр. 26
    • Весела страница
    • Книги и списания
    • Задна корица
   • Кн. III (Февруари 1938)
    • Издателска корица
    • УСТАВ на дружеството на приятелите на класическата култура в България.
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Гаврил Кацаров. Из историята на древноелинската демокрация.
     • стр. 4
     • стр. 5
    • Д. В. Лаокооновата група.
     • стр. 7
     • стр. 8
    • Йохан Дройзен. Из историята на Александра Велики.
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Димитър Дечев. Жертвеникът на Диониса в с. Сармаджик (Малко Търновско)
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Владимир Георгиев. Една гавра с поезията на Овидия.
     • стр. 22
    • Гръцки и латински извори за историята на нашите земи. Прокопий. (Продължение)
     • стр. 24
    • Вести
    • Varia
     • стр. 26
    • Весела страница
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
    • Книги и списания
     • стр. 32
    • УСТАВ на дружеството на приятелите на класическата култура в България. (Продължение)
    • Задна корица
   • Кн. IV (Март 1938)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Янко Тодоров. Август и значение на неговата епоха в историята.
     • стр. 4
     • стр. 5
     • стр. 6
    • Богдан Филов. Ara Pacis Augustae.
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
    • Гаврил Кацаров. Делата на императора Августа (Monumentum Ancyranum).
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
    • Квинт Хораций Флак. Прослава на Августа.
    • Крум Димитров. Август в римската поезия.
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
    • Вести
     • стр. 28
    • Задна корица
   • Кн. V (Април 1938)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Богдан Филов. Прослава на императора Августа.
     • стр. 4
     • стр. 5
    • Димитър Василчин. Преустройството на германските средни училища.
    • Владимир Георгиев. Легендата за Енея и произхода на етруските.
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
    • Херодот. Описание на Вавилон.
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
    • Божидар Божиков. Археологически разкопки в Гърция през XIX век.
     • стр. 19
     • стр. 20
    • Димитър Цончев. Старохристиянска засводена гробница в Хисаря.
    • Георги Кацаров. Делата на императора Августа (Monumentum Ancyranum). (Продължение)
     • стр. 23
    • Изложение от Дружеството на приятелите на класическата култура по повод реформите в средното образование.
     • стр. 25
     • стр. 26
    • Из вестниците
    • Вести
    • Varia
     • стр. 29
     • стр. 30
    • Весела страница
     • стр. 32
     • стр. 33
    • Нови книги
     • стр. 35
     • стр. 36
    • Задна корица
   • Кн. VI (Май 1938)
    • Издателска корица
    • Заглавна страница
    • Съдържание
    • Б. Разсолников. Дайте ни повече класици!
     • стр. 4
    • Кръстю Миятев. Елинистични мотиви във византийското изкуство.
     • стр. 6
     • стр. 7
     • стр. 8
     • стр. 9
     • стр. 10
    • Александър Милев. Демостен.
     • стр. 12
     • стр. 13
     • стр. 14
    • Т. Макий Плавт. Амфитрион, II действие, Явление I.
     • стр. 16
    • Илюстрация.
     • стр. 17
    • Васил Петров. Остатъци от античното изкуство в народните шевици.
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
    • Георги Михайлов. Елинизъм.
     • стр. 24
    • Александър Поповски. Семейно и обществено положение на римлянката.
     • стр. 26
     • стр. 27
    • Към цветното приложение
     • Вести.
     • Varia
    • Весела страница
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
    • Нови книги
    • Трагическа маска [Илюстрация]
    • Задна корица