Current View
Citation link:
Title:
Трулски (Пето-шести) Вселенски събор (691-2 година) : Историко-каноническо изследване : Автореферат / Светослав Георгиев Цеков ; Науч. ръководител Александър Омарчевски.; Trullo (fifth-sixth) Ecumenical Council (691-2) Historical-canonical research Svetoslav Georgiev Cekov
 
Creator:
Цеков, Светослав Георгиев; Омарчевски, Александър Стоянов науч. ръководител; Cekov, Svetoslav Georgiev
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация [за присъждане] на образователна и научна степен "доктор" , Професионално направление 2.4. Религия и теология, Обща история на църквата Софийски университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет, Катедра " Историческо богословие"; Библиография с. 25; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Християнство история 7 в.
 
*** *** ***
 
001:
001206425
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цеков, Светослав Георгиев
 
245:
Трулски (Пето-шести) Вселенски събор (691-2 година) :| Историко-каноническо изследване : Автореферат /| Светослав Георгиев Цеков ; Науч. ръководител Александър Омарчевски.
 
246:
Trullo (fifth-sixth) Ecumenical Council (691-2)| Historical-canonical research| Svetoslav Georgiev Cekov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 407.8 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
25 с. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| [за присъждане] на образователна и научна степен "доктор" , Професионално направление 2.4. Религия и теология, Обща история на църквата| Софийски университет "Св. Климент Охридски", Богословски факултет, Катедра " Историческо богословие"
 
504:
Библиография с. 25
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Християнство| история| 7 в.
 
700:
Омарчевски, Александър Стоянов| науч. ръководител| Cekov, Svetoslav Georgiev