Citation link:
 • Материали за историята на нашата просвета
  • Заглавна страница
  • I.
  • II. Кратки закони за изпълнение на длъжностите на учителите и на учениците
   • За учениците
   • За изпитите
  • Таблица
   • стр. 132
   • стр. 133