Citation link:
 • Люблянският български ръкопис от ХVІІ век[Ч.] 2.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • III. Палеографични особености
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • IV. Граматика
   • А. Фонетика
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
   • Б. Морфология
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
   • В. Синтактични особености
   • стр. 53
   • стр. 54
  • V. Ударение
   • стр. 56
   • стр. 57
   • стр. 58
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
  • VI. По-особени думи и изрази
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
   • стр. 68
   • стр. 69
   • стр. 70
  • Приложение I.
  • Приложение III.
  • Приложение II.
  • Задна корица