Citation link:
  • Търновский митрополит Иларион Макариополски /От М. Радивоев.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев