Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Богословски факултет. Нова серия : Т. 1. / Ред. кол. Иван Денев и др.; Annuarie de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de theologie. Nouvelle serie
 
Creator:
Денев, Иван ред.; Шиваров, Николай Стефанов ред.; Хубанчев, Антоний Ангелов ред.
 
Date:
1993 [issued] 1993.
 
Description:
Пълното име на Иван Денев е Иван Денев Георгиев; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001069765
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Богословски факултет. Нова серия :| Т. 1. /| Ред. кол. Иван Денев и др.
 
246:
Annuarie de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de theologie. Nouvelle serie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 143.9 MB)
 
260:
1993.
 
300:
258 с.
 
500:
Пълното име на Иван Денев е Иван Денев Георгиев
 
506:
Дигиталният обект е предазначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Денев, Иван| ред.| Шиваров, Николай Стефанов| ред.| Хубанчев, Антоний Ангелов| ред.