Current View
Citation link:
Title:
Променливост на различни типове активни галактични ядра : Автореферат / Милен Станимиров Минев ; Науч. ръководител Е. П. Овчаров ; Рец. Цветан Борисов Георгиев, Драгомир Вълчев Марчев.; Varibality of different types active galactic nuclei Milen Stanimirov Minev
 
Creator:
Минев, Милен Станимиров .; Minev, Milen Stanimirov; Овчаров, Евгени Петев науч. ръководител; Георгиев, Цветан Борисов рец.; Марчев, Драгомир Вълчев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертационен труд] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", [област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление] 4.1. Физ. науки (Астрономия и астрофизика) СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Астрономия" 2021; Библиогр. с. 52-54; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Галактики
 
*** *** ***
 
001:
001197494
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Минев, Милен Станимиров .
 
245:
Променливост на различни типове активни галактични ядра :| Автореферат /| Милен Станимиров Минев ; Науч. ръководител Е. П. Овчаров ; Рец. Цветан Борисов Георгиев, Драгомир Вълчев Марчев.
 
246:
Varibality of different types active galactic nuclei| Milen Stanimirov Minev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 7.563 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
54 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертационен труд]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", [област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление] 4.1. Физ. науки (Астрономия и астрофизика)| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Астрономия"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 52-54
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Галактики
 
700:
Minev, Milen Stanimirov| Овчаров, Евгени Петев| науч. ръководител| Георгиев, Цветан Борисов| рец.| Марчев, Драгомир Вълчев| рец.