Citation link:
  • Първа стъпка : Разкази /Ив. Ст. Андрейчин.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев