Citation link:
  • Източна Румелия : (Исторически преглед) /От Мих. Ив. Маджаров.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора