Citation link:
  • Мрак : Комедия в три действия и една сцена : Из селския ни живот /От А. Страшимиров.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев