Citation link:
  • Върху температурата на насекомите в България / Порфирий И. Бахметиев.