Current View
Citation link:
Title:
Медицината в постконсуматорското общество : Философски преглед : Автореферат / Евангелос Йоаннис Кумпарудис ; Науч. ръководител Александър Любенов Гънгов ; Рец. Анета Георгиева Карагеоргиева, Юлия Александрова Васева-Дикова.; Medicine in the post-consumerist society A philosophical overview Evangelos Ioannis Koumparoudis
 
Creator:
Кумпарудис, Евангелос Йоаннис; Kumbarudis, Evangelos Ioannis; Гънгов, Александър Любенов науч. ръководител; Карагеоргиева, Анета Георгиева рец.; Васева-Дикова, Юлия Александрова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на докторска дисертация представена при частично изпълнение на изискванията на докторската прогр. "Философия с преподаване на англ. ез." СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. 2020; Библиогр. с. 61-75; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Медицина философски проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001184237
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кумпарудис, Евангелос Йоаннис
 
245:
Медицината в постконсуматорското общество :| Философски преглед : Автореферат /| Евангелос Йоаннис Кумпарудис ; Науч. ръководител Александър Любенов Гънгов ; Рец. Анета Георгиева Карагеоргиева, Юлия Александрова Васева-Дикова.
 
246:
Medicine in the post-consumerist society| A philosophical overview| Evangelos Ioannis Koumparoudis
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 813.1 KB)
 
260:
[София],| 2020.
 
300:
75 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на докторска дисертация| представена при частично изпълнение на изискванията на докторската прогр. "Философия с преподаване на англ. ез."| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак.| 2020
 
504:
Библиогр. с. 61-75
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Медицина| философски проблеми.
 
700:
Kumbarudis, Evangelos Ioannis| Гънгов, Александър Любенов| науч. ръководител| Карагеоргиева, Анета Георгиева| рец.| Васева-Дикова, Юлия Александрова| рец.