Citation link:
  • Сериозна международна проява на българската библиотечна общност :Конференция "София'2004 - библиотеки, глобализация и коопериране" /Александър Димчев
    • Начална страница
      • стр. 32
      • стр. 33