Current View
Citation link:
Title:
Обучение по джудо чрез ката за различни възрасти : Автореферат / Анжелина Янева-Прокопова ; Рец. Ирен Йорданова Пелтекова и др.; Judo training through kata for different ages Anzhelina Georgieva Yaneva - Prokopova
 
Creator:
Янева, Анжелина Георгиева; Janeva, Anzelina Georgieva; Пелтекова, Ирен Йорданова рец.; Пенкова, Росица Александрова рец.; Димитрова, Николина Георгиева рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на науч. степен "доктор на науките" в проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - джудо) СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация" 2021; Библиогр. с. 70-71; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Джудо методика на преподаването.
 
*** *** ***
 
001:
001190241
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Янева, Анжелина Георгиева
 
245:
Обучение по джудо чрез ката за различни възрасти :| Автореферат /| Анжелина Янева-Прокопова ; Рец. Ирен Йорданова Пелтекова и др.
 
246:
Judo training through kata for different ages| Anzhelina Georgieva Yaneva - Prokopova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.141 MB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
71 с. :| с цв. графики, диагр., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на науч. степен "доктор на науките" в проф. направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт - джудо)| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, Кат. "Индивидуални спортове и рекреация"| 2021
 
504:
Библиогр. с. 70-71
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Джудо| методика на преподаването.
 
700:
Janeva, Anzelina Georgieva| Пелтекова, Ирен Йорданова| рец.| Пенкова, Росица Александрова| рец.| Димитрова, Николина Георгиева| рец.