Citation link:
  • Другият : Драма в 5 действия из неотколешното минало на бивша руска Полша /Габриеля Заполска (Юзеф Масков) ; Прев. от пол. Ружа Барбар ; С лит. увод от Вилхем Фелдман.
    • Заглавна страница с автограф