Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Видраре, Тетевенско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 183
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10