Citation link:
  • Царица Неранза : Повест /Георги Райчев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора