Citation link:
  • Самостiйна Украiна - несоцiялiстичне гасло? /Написав Микола Залiзняк.
    • Заглавна страница с инициали на Боян Пенев