Citation link:
  • Zarys historji jezyka polskiego /Napisal J. Baudouin de Courtenay, Prof. Uniw. Warszawskiego.
    • Заглавна страница с надпис