Current View
Citation link:
Title:
Национална стратегия на Република Корея за популяризиране на корейската култура и език по света : Автореферат / Цветелина Панайотова Борисова ; Науч. ръководител Ирина Владимирова Сотирова ; Рец. Светла Къртева-Данчева, Андроника Мартонова.; South Korea’s national strategy for promoting korean culture and language abroad Cvetelina Panayotova Borisova
 
Creator:
Борисова, Цветелина Панайотова; Borisova, Cvetelina; Сотирова, Ирина Владимирова науч. ръководител; Къртева, Светла Тодорова рец.; Мартонова, Андроника Миклош рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"по докторска прогр. "Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна кор. лит. и култура)" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Кореистика" 2022; Библиогр. с. 49-53; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Корейски език; Култура, корейска
 
*** *** ***
 
001:
001197763
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Борисова, Цветелина Панайотова
 
245:
Национална стратегия на Република Корея за популяризиране на корейската култура и език по света :| Автореферат /| Цветелина Панайотова Борисова ; Науч. ръководител Ирина Владимирова Сотирова ; Рец. Светла Къртева-Данчева, Андроника Мартонова.
 
246:
South Korea’s national strategy for promoting korean culture and language abroad| Cvetelina Panayotova Borisova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.646 MB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
53 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"по докторска прогр. "Лит. на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна кор. лит. и култура)"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Кореистика"| 2022
 
504:
Библиогр. с. 49-53
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Корейски език| Култура, корейска
 
700:
Borisova, Cvetelina| Сотирова, Ирина Владимирова| науч. ръководител| Къртева, Светла Тодорова| рец.| Мартонова, Андроника Миклош| рец.