Citation link:
 • Библиотеката - бъдеще в миналото - минало в бъдещето :Тържествено академично слово на доц. д-р Александър Димчев, декан на Философски факултет / Александър Димчев
  • Начална страница
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19