Citation link:
  • Иларион Макариополски, митрополит Търновски 1812-1875 : Биографични спомени и статии : За 50-годишнината от смъртта му /Под ред. на проф. М. Арнаудов.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора