Current View
Citation link:
Title:
Модел за развитие на визуалното изразяване в обучението по изобразително изкуство в VII. и VIII. клас на общообразователна подготовка в средните училища : Автореферат / Елена Веселинова Панайотова ; Науч. ръководител Мая Веселинова Димчева ; Рец. Лаура Иванова Димитрова, Пламен Анатолиев Легкоступ.; A model for the development of visual expression in the teaching of fine arts in 7th and 8th grade of general education in secondary schools Elena Vesselinova Panayotova
 
Creator:
Панайотова, Елена Веселинова; Panajotova, Elena Veselinova; Димчева, Мая Веселинова науч. ръководител; Димитрова, Лаура Иванова рец.; Легкоступ, Пламен Анатолиев рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"], науч. направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска прогр. "Методика на обучението по изобразително изкуство" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образование и изкуства, Кат. "Визуални изкуства" 2019; Библиогр. с. 36-37; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Рисуване методика на преподаването за средни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001189050
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Панайотова, Елена Веселинова
 
245:
Модел за развитие на визуалното изразяване в обучението по изобразително изкуство в VII. и VIII. клас на общообразователна подготовка в средните училища :| Автореферат /| Елена Веселинова Панайотова ; Науч. ръководител Мая Веселинова Димчева ; Рец. Лаура Иванова Димитрова, Пламен Анатолиев Легкоступ.
 
246:
A model for the development of visual expression in the teaching of fine arts in 7th and 8th grade of general education in secondary schools| Elena Vesselinova Panayotova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 810.9 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
37 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| [за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"], науч. направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска прогр. "Методика на обучението по изобразително изкуство"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образование и изкуства, Кат. "Визуални изкуства"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 36-37
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Рисуване| методика на преподаването| за средни училища.
 
700:
Panajotova, Elena Veselinova| Димчева, Мая Веселинова| науч. ръководител| Димитрова, Лаура Иванова| рец.| Легкоступ, Пламен Анатолиев| рец.