Citation link:
 • Софроний Врачански : За стогодишнината на новата българска печатна книга (1806-1906) / Написа А. Теодоров-Балан.
  • Предна Корица
  • Портрет
  • Заглавна страница
  • I. «Софронието» и Софрони Врачански
   • стр. 4
   • стр. 5
   • «Житіе и страданія грѣшнаго Софронія»
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
  • II. Животътъ и дѣлата на Софрония
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
   • стр. 49
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
   • Възвание къмъ българския народъ
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
  • III. Новата българска печатна книга
   • Позивъ за издание на «Недѣлника»
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
   • Първата страница отъ «Поученията»
   • Посвещение
   • Оглавление
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
   • Послѣсловие отъ Софрония
    • стр. 72
   • Насловъ на «Кириакодромионъ или Недѣлникъ»
   • Уводъ въ «Недѣлника»
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
   • Оглавленіе
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
   • Послѣсловие
   • Слово въ деня святаго Іоанна Златоустаго
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
   • Поученіе въ недѣлю тридесять вторую
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
  • IV. Книжовната работа на Софрония
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
   • Образъ на насловния листъ отъ софронието 1856
    • стр. 114
   • Оглавление на сборника отъ п. Кръстьо Атанасовъ
    • стр. 116
   • «Митология Синтипа философа»
    • стр. 118
   • «Театронъ политиконъ или Гражданское позорище»
   • Прѣдговоръ къмъ «Гражданское позорище»
    • стр. 120
   • Оглавление
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
  • V . Ода Софронию
   • «Его преподобiю»
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
  • Съдържание