Current View
Citation link:
Title:
Вербални и иконични комуникативни стратегии в маркетинговите комуникации (семиотични аспекти) : Автореферат / Ерина Кръстева ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев ; Рец. Веселина Вълканова, Георги Георгиев Янков.; Verbal and iconic communicative strategies in marketing communications (semiotic aspects) Erina Boyanova Krasteva
 
Creator:
Кръстева, Ерина Боянова; Krasteva, Erina Bojanova; Кафтанджиев, Христо Николов науч. ръководител; Вълканова, Веселина Йорданова рец.; Янков, Георги Георгиев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Семиотика; Комуникация
 
*** *** ***
 
001:
001192178
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кръстева, Ерина Боянова
 
245:
Вербални и иконични комуникативни стратегии в маркетинговите комуникации (семиотични аспекти) :| Автореферат /| Ерина Кръстева ; Науч. ръководител Христо Кафтанджиев ; Рец. Веселина Вълканова, Георги Георгиев Янков.
 
246:
Verbal and iconic communicative strategies in marketing communications (semiotic aspects)| Erina Boyanova Krasteva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 897.2 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
40 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки (Медии и комуникации - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Семиотика| Комуникация
 
700:
Krasteva, Erina Bojanova| Кафтанджиев, Христо Николов| науч. ръководител| Вълканова, Веселина Йорданова| рец.| Янков, Георги Георгиев| рец.