Citation link:
  • Кратък учебник по теорията на поезията : С прибавка на някои извадки на Аристотеловата "Поетика" върху трагедията