Citation link:
  • Иполит Тен и неговата философия на историята /От Д-р. Н. Алексиев ; Изд. под ред. на Д-р. П. М. Нойков.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев