Citation link:
  • Из немачке лирике /Преводи Саве Д. Мијалковича ; [Предг. прев.].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев