Current View
Citation link:
Title:
Ядренофизични методи за изследване на миграцията на радиоактивни благородни газове : Автореферат. / Страхил Бойчев Георгиев ; Науч. ръководител Добромир Пресиянов ; Науч. консултант Красимир Митев.
 
Creator:
Георгиев, Страхил Бойчев; Пресиянов, Добромир Стефанов науч. ръководител; Митев, Красимир Крумов науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен доктор, науч. спец. 01.03.04 Ядрена физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2012; Библиогр. с. 37-39; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Благородни газове методи на изследване физически методи.; Изотопи, радиоактивни методи на изследване физически методи.; Радиометрия.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Георгиев, Страхил Бойчев
 
245:
Ядренофизични методи за изследване на миграцията на радиоактивни благородни газове :| Автореферат. /| Страхил Бойчев Георгиев ; Науч. ръководител Добромир Пресиянов ; Науч. консултант Красимир Митев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 0,98 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
39 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен доктор, науч. спец. 01.03.04 Ядрена физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2012
 
504:
Библиогр. с. 37-39
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Благородни газове| методи на изследване| физически методи.| Изотопи, радиоактивни| методи на изследване| физически методи.| Радиометрия.
 
700:
Пресиянов, Добромир Стефанов| науч. ръководител| Митев, Красимир Крумов| науч. консултант