Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология : Т. 58. / Ред. кол. В. Цанков, Г. Атанасов.; Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
Creator:
Цанков, Васил Цанков ред.; Атанасов, Георги Димитров ред.
 
Date:
1965 [issued] 1965 [за 1963/64].
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
*** *** ***
 
001:
001061346
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет. Геолого-географски факултет. Книга 1 - Геология :| Т. 58. /| Ред. кол. В. Цанков, Г. Атанасов.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia. Faculte de geologie et geographie. Livre 1 - Geologie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 267 MB)
 
260:
1965 [за 1963/64].
 
300:
323 с.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
700:
Цанков, Васил Цанков| ред.| Атанасов, Георги Димитров| ред.