Citation link:
  • Свекърва : (Комедия в пет действия, премирана на драматическия конкурс по случай откриването на Народния театр в София) /A. Страшимиров.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев