Citation link:
  • Западните краища на българската земя : Белeжки и материали /От проф. д-р А. Иширков ; [С предг. от авт.].
    • Издателска корица с автограф на Боян Пенев