Current View
Citation link:
Title:
Технологично предприемачество сред български STEM студенти : Ролята на университета : Автореферат / Десислава Иванова Йорданова.; Technology entrepreneurship among Bulgarian STEM students The role of university Desislava Ivanova Yordanova
 
Creator:
Йорданова, Десислава Иванова; Jordanova, Desislava Ivanova
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор на науките" по проф. направление 3.7 Администрация и управление (Стопанско управление) СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. Стопанско управление 2022; Библиогр. л. 42-51; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Предприемачество студенти България
 
*** *** ***
 
001:
001202676
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Йорданова, Десислава Иванова
 
245:
Технологично предприемачество сред български STEM студенти :| Ролята на университета : Автореферат /| Десислава Иванова Йорданова.
 
246:
Technology entrepreneurship among Bulgarian STEM students| The role of university| Desislava Ivanova Yordanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1015. KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
51 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор на науките" по проф. направление 3.7 Администрация и управление (Стопанско управление)| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. Стопанско управление| 2022
 
504:
Библиогр. л. 42-51
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Предприемачество| студенти| България
 
700:
Jordanova, Desislava Ivanova