Citation link:
  • Старото българско население в Североизточна България /Л. Милетич.
    • Заглавна страница автограф на Боян Пенев