Citation link:
 • Српска граматика : За ниже гимназиjе и реалке у Кралевини Србиjи : Д. 4. Наука о реченицама (синтакса) / Саставио Стојан Новакович.
  • Заглавна страница
  • К другом издању
  • К трећем издању
   • стр. V
   • стр. VI
  • К четвртом издању
  • К овом (петом) издању
  • ПРЕГЛЕД
  • ПРИСТУП
   • I. Шта је наука о реченицама (синтакса)
   • II. Шта је мисао и реченица
   • III. Главни делови реченице
    • стр. 3
    • стр. 4
    • стр. 5
    • стр. 6
   • IV. Разгранавање реченице
    • а. Додаци подмету
    • стр. 9
    • б. Додаци прироку
    • стр. 11
    • стр. 12
   • V. Деоба реченица и синтаксе
    • стр. 14
  • А. Синтакса простих реченица
   • 1. Слагање главних делова реченичних
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
   • 2. Употреба врста речи у реченицама
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
   • 3. Уиотреба облика у реченицама
    • I. Именски облици
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
    • II. Глаголски облици
     • стр. 56
     • стр. 57
     • стр. 58
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
     • стр. 63
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
   • 4. Питање у реченицама
    • стр. 76
   • 5. Одрицање
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
  • Б. Синтакса сложених реченица
   • 1. Врсте сложених реченица
    • стр. 83
    • стр. 84
    • А. Приређивањем сложене реченице
     • стр. 86
     • стр. 87
    • Б. Приређивањем сложене реченице
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
     • стр. 93
     • стр. 94
     • стр. 95
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. 100
     • стр. 101
   • 2. Скраћивање простих и сложених реченица
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
   • 3. НамештаЊе или ред речи
    • стр. 109
  • ДОДАТАК. Писмени знаци реченичног слога (интерпункција)
   • стр. 111
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
  • РЕГИСТАР
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128