Current View
Citation link:
Title:
Книгоиздаването в социалистическа България: процеси и политики (1944-1956) : Автореферат / Маргарет Николаева Поппетрова ; Науч. ръководител Евгения Калинова ; Рец. Любомир Георгиев Огнянов, Румяна Димитрова Маринова-Христиди.; Book publishing in socialist Bulgaria: processes and policies (1944-1956) Margaret Nikolaeva Poppetrova
 
Creator:
Поппетрова, Маргарет Николаева; Poppetrova, Margaret Nikolaeva; Калинова, Евгения Иванова науч. ръководител; Огнянов, Любомир Георгиев рец.; Маринова-Христиди, Румяна Димитрова рец.
 
Date:
2022 [issued] 2022.
 
Description:
Пълното име на науч. ръководител Евгения Калинова е Евгения Иванова Калинова-Яйджиева; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманит. науки, проф. направление 2.2. История и археология СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България" 2022; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Издателско дело история България
 
*** *** ***
 
001:
001197335
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Поппетрова, Маргарет Николаева
 
245:
Книгоиздаването в социалистическа България: процеси и политики (1944-1956) :| Автореферат /| Маргарет Николаева Поппетрова ; Науч. ръководител Евгения Калинова ; Рец. Любомир Георгиев Огнянов, Румяна Димитрова Маринова-Христиди.
 
246:
Book publishing in socialist Bulgaria: processes and policies (1944-1956)| Margaret Nikolaeva Poppetrova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 335.6 KB)
 
260:
София,| 2022.
 
300:
26 с. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на науч. ръководител Евгения Калинова е Евгения Иванова Калинова-Яйджиева
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" в област на висше образование 2. Хуманит. науки, проф. направление 2.2. История и археология| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. "История на България"| 2022
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Издателско дело| история| България
 
700:
Poppetrova, Margaret Nikolaeva| Калинова, Евгения Иванова| науч. ръководител| Огнянов, Любомир Георгиев| рец.| Маринова-Христиди, Румяна Димитрова| рец.