Current View
Citation link:
Title:
Общественото здраве, националната здравна система в Гърция по време на икономическата криза и удовлетворението на гражданите от предоставените услуги : Автореферат / Емануил Бембекидис ; Науч. ръководител Албена Танева ; Рец. Татяна Томова, Ангелина Марковска.; Public health, national nealth system in Greece during the economic crisis and satisfaction of citizens from the services provided Emanouil Bembekidis
 
Creator:
Бембекидис, Емануил Кариофилис; Bempekidis, Emanouil Karyofyllis; Танева, Албена Георгиева науч. ръководител; Томова, Татяна Трифонова рец.; Марковска, Ангелина Мирославова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен "доктор", проф. направление 3.3. Политически науки СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2023
 
Subject:
Здравеопазване Гърция
 
*** *** ***
 
001:
001203569
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бембекидис, Емануил Кариофилис
 
245:
Общественото здраве, националната здравна система в Гърция по време на икономическата криза и удовлетворението на гражданите от предоставените услуги :| Автореферат /| Емануил Бембекидис ; Науч. ръководител Албена Танева ; Рец. Татяна Томова, Ангелина Марковска.
 
246:
Public health, national nealth system in Greece during the economic crisis and satisfaction of citizens from the services provided| Emanouil Bembekidis
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 845.2 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
[35] с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен "доктор", проф. направление 3.3. Политически науки| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Публична администрация"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2023
 
650:
Здравеопазване| Гърция
 
700:
Bempekidis, Emanouil Karyofyllis| Танева, Албена Георгиева| науч. ръководител| Томова, Татяна Трифонова| рец.| Марковска, Ангелина Мирославова| рец.